Ugrás a tartalomra
x

Megjelenés előtt XVI. Benedek könyve, össztűz zúdul Ferenc pápára Elődje halála óta egyre hangosabbak a katolikus egyházfőt bíráló erők. A néhai XVI. Benedek a többi között papi szemináriumokban lévő „melegklubokról” ír.

A napokban jelenik meg egy másik, minden bizonnyal nagy visszhangot keltő mű maga XVI. Benedek tollából. Az esszégyűjteményben olyan személyes vallomás is olvasható a katolikus egyház helyzetéről, ami szokatlan a távolságtartásáról ismert néhai pápától. Ezért is kérte a művet publikáló Mondadori kiadót, hogy csak halála után jelentesse meg.

A könyv legérdekesebb része az a levél, amelyet a 2022. szilveszter napján elhunyt XVI. Benedek 2022 májusában írt Georg Gänsweinnek. „A németországi ellenzéki körök haragja olyan erős, hogy minden szavam azonnal szóbeli támadást vált ki belőlük” – hangoztatta, hozzátéve: minden negatív következménytől „meg akarom menteni magam és a kereszténységet". Mint írta, „jónéhány teológus hallgatót, akit könyvem olvasásán kaptak, alkalmatlannak minősítettek a papságra. Könyveimet káros irodalomnak álcázták, és csak titokban olvasták".

Visszaemlékezve arra a pillanatra, amikor 2013. február 11-én bejelentette lemondását, elismerte, hogy akkoriban „kiégettnek" érezte magát. „Nem volt tervem arra, mit teszek az új helyzetben. Túlságosan kimerült voltam ehhez” - jegyzi meg. XVI. Benedek szót ejtett a papi szemináriumokban lévő „melegklubokról”. Ezek „többé-kevésbé nyíltan működtek, ami természetesen megváltoztatta az ottani légkört". XVI. Benedek egy püspök példáját idézte, aki korábban egy szemináriumot vezetett, és "pornográf filmek vetítését ígérte szeminaristáinak, feltehetően azzal a céllal, hogy immunissá tegye őket a hitetlen viselkedésre".

A Ferenc pápa által a világ összes püspöki konferenciájának elnökével a visszaélések témájában összehívott találkozóról szólva Joseph Ratzinger hangsúlyozta: „[a]mi a szemináriumokban a papi szolgálatra való felkészítés problémáját illeti, valóban széles körben összeomlott e felkészítés jelenlegi formája”.

A katolikus papságról szóló írás a konzervatív főpap, Robert Sarah bíboros által megjelentetett, nagy vihart kavart „Szívünk mélyéből” című könyvbe írt fejezet átdolgozása. 2020-as megjelenésekor hatalmas botrányt keltett a mű, mert XVI. Benedeket társszerzőként tüntette fel, ami azért keltett felháborodást, mert Ferenc pápa nyitást szorgalmazó politikájával szembenálló megállapításokat tartalmazott, s úgy értékelték, XVI.  Benedek szándékosan ment szembe utóda tanításával. Ő azonban azzal védekezett, fogalma sem volt arról, hogy a mű társszerzője lesz. Az esszé összeállításában segédkező Elio Guerreiro szerkesztő azt állította, ennek a botránynak is szerepe van abban, hogy XVI. Benedek csak halála után járult hozzá az esszégyűjtemény kiadásához.

Az esszé új változata is megvédi a papi nőtlenséget, mint „a pap Istennek való teljes önátadásának legmegfelelőbb kifejeződését”. Az új változat azonban inkább az ősi papsághoz és az áldozathozatalhoz való kapcsolódásra összpontosít, mint a cölibátusra.

A könyvek áradatának azonban ezzel nincs vége. Szintén nagy vihart kavaró művel jelentkezik Gerhard Ludwig Müller, XVI. Benedek egyik egykori bizalmasa, akit Ferenc váltott le a Hittani Kongregáció prefektusi tisztségéről. Ezt a főpap sosem volt képes megbocsátani a pápának, s azóta minden fórumon bírálja. A január 27-től azaz péntektől a könyvesboltokban elérhető Jóhiszeműen című interjúkötetben sem fukarkodik a Ferenccel kapcsolatos dehonesztáló megjegyzésekkel.

Bírálja a pápát amiatt, ahogyan a kényes kérdéseket kezeli, és aggódik a 2024-ben esedékes világszinódus miatt, amellyel a katolikus egyházfő nyitottabbá kívánja tenni a katolikus egyházat. Az Il Messaggero újságírójával, Franca Giansoldatival közösen kiadott, „hosszú, cenzúrázatlan interjúnak” nevezett műben saját leváltása miatt is bírálattal illette Ferencet, mert hitt azoknak a „fecsegőknek", akik valószínűleg az egyházfő ellenségeként állították be Müllert. A könyvben egyebek mellett ezt olvashatjuk: "Egy alkalommal a Szentszék félhivatalos lapjában, a 'L'Osservatore Romanóban cikket közöltem a házasság felbonthatatlanságáról. Erre felhívott telefonon Andrea Tornielli olasz újságíró, aki a pápa barátja volt. Akkoriban még nem csatlakozott a Vatikáni Kommunikációs Dikasztériumhoz”. Az újságíró úgy vélte, az írás nincs összhangban a pápa tanításával és tudni akarta, Ferenc engedélyt adott-e a publikáláshoz. Bár XVI. Benedeket nagyon tisztelte, bírálta lemondása miatt, s Ferencnek azt tanácsolta, sose tegyen hasonló lépést. Ugyanakkor elismerte, nem sok reményt fűz ahhoz, hogy tanácsát megfogadja, mert a pápa "jelleménél fogva végül mindig az ellenkezőjét teszi annak, amit mondanak neki". Müller szerint a pápa körül egy olyan kör alakult ki, „amelyet olyan emberek alkotnak, akik véleményem szerint teológiai szempontból nincsenek felkészülve". A bíboros azt is kiemelte, hogy véleménye szerint a Vatikánban létezik egy párhuzamos hatalom, amely képes megkerülni az intézményi csatornákat, amelyekkel Müller szerint „egyre kevésbé konzultál a pápa”, a "személyes csatornák rovására, amelyeket még a püspökök vagy bíborosok kinevezésekor is használnak".

www.nepszava.hu
 

Drupal 8 Appliance - Powered by TurnKey Linux