Ugrás a tartalomra
x

Legyetek bátrak szeretni és kiállni másokért!

Zsidó, keresztény és humanista állásfoglalás a 14 úgynevezett „bevett egyház” kirekesztő nyilatkozata ellen
2021. december 9-én, Az emberi jogok világnapja előtt egy nappal megjelent egy közös nyilatkozat, amelyet 14 ún. „bevett” egyház, illetve vallási közösség írt alá, a meglévő 27-ből. Mi, ennek a zsidó, keresztény, illetve humanista állásfoglalásnak az aláírói teológusként, vallástudósként, lelkészként, hívő vagy éppen szekulárisan gondolkodó emberként a leghatározottabban elhatárolódunk ettől a nyilatkozattól, és kérjük az aláíró egyházak, vallási közösségek vezetőit, hogy kérjenek bocsánatot emberi méltóságukban súlyosan megsértett embertársainktól! Kövessék ebben a MAZSIHISZ vezetőségét, amely december 13-án példaadó módon bocsánatot kért a nyilatkozathoz való csatlakozásáért!

Mi, hívők, nem hívők és ateisták, azért szólalunk meg, mert rendkívül fontosnak tartjuk az embertársaink mellett való kiállást, különösen ebben a hazában, ahol a különféle kisebbségi csoportok sorra válnak támadások célpontjaivá. Ahogy Ferenc pápa fogalmazta: „Arra a teljességre vagyunk teremtve, amit csak a szeretetben lehet elérni. Ezért nem dönthetünk úgy, hogy közömbösek maradunk a fájdalommal szemben. Nem engedhetjük meg azt, hogy bárki »az élet peremére« szoruljon. Felháborodunk az emberi szenvedés láttán, elveszítjük a nyugalmunkat és felkavar minket”

Az emberi méltóság alapját a közös nyilatkozat tévesen határozza meg, amikor ezt állítja: „…a nő–férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja.” Ez a meghatározás ellenkezik a zsidó és a keresztény gondolkodók álláspontjával, akik az emberi méltóság alapjának az ember Isten képe szerinti teremtését (imago Dei) tekintették. Sőt ütközik még a katolikus egyház saját tanításával is: „Az emberi személy méltósága az Isten képmására és hasonlatosságára történt teremtésében gyökerezik” (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1700). Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy az ember méltósága egyedül Isten szeretetétől függ, és mivel Isten szeretete állandó és örök, ezért a méltóság minden egyes emberé.

A XX. század kataklizmáit követően és a történelmi tanulságok nyomán zsidó és keresztény gondolkodók közösen mondták ki, hogy az emberi méltóság szorul a legkövetkezetesebb védelemre, hiszen éppen annak megsértése vezetett a jogfosztás gyakorlatához és a végső tragédiákhoz.

A MAZSIHISZ a december 13-i bocsánatkérő nyilatkozatában kifejtette, hogy a zsidó közösség hosszú évek óta minden megnyilatkozásában egyértelművé tette, hogy hite szerint „az emberi lény méltósága feltétel nélküli”. Továbbá hangsúlyozta azt is, hogy a zsidó vallási törvényeket követve folyamatosan szolidaritást vállal „minden megkülönböztetett, démonizált közösséggel a humánum jegyében”.

A 14 egyház, illetve vallási közösség által megfogalmazott nyilatkozat sajnálatos módon ellentétben áll az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával is, amely a totalitárius diktatúrák szomorú tapasztalatai után fogalmazta meg: „Minden emberi lény szabadon születik, és egyenlő méltósága és joga van.”

Így ez a nyilatkozat, főképpen karácsony ünnepének közeledtével, nem a társadalmi béke építését szolgálja, hanem mély és súlyos polarizációhoz és emberek csoportjai elleni ellenségeskedéshez vezet. Miközben a téves megfogalmazás a kormány által egyre intenzívebben támadott LMBTQ-közösség tagjaitól, valamint a szivárványcsaládoktól akarja célzatosan elvitatni emberi méltóságukat, egyúttal megkérdőjelezi az egyedülálló vagy éppen elmagányosodott emberek, az egyszülős és az örökbefogadó családok, az élettársi kapcsolatban élők, sőt még a cölibátusban élő papok, szerzetesek és apácák emberi jogait is.

A nyilatkozatot felháborítónak és elfogadhatatlannak tartjuk, különösen azért, mert nem a szeretet vágyott egysége született meg az aláíró 14 egyház és vallási közösség között, amely képes az Isten közelségének jelévé válni még a világ számára is. Hanem épp ellenkezőleg, a közös állásfoglalás alapot szolgáltat az embertestvéreink ellen irányuló kirekesztő ellenségeskedésnek. Mi, aláírók hitünk és meggyőződésünk szerint azért vagyunk a világon, hogy a szeretet civilizációját építsük. Ezért mindent meg kell tennünk azért, hogy ez az ország valóban otthona lehessen minden egyes itt élő embernek.

Aki szeretne az állásfoglaláshoz a nevével is csatlakozni, kérjük írjon egy rövid emailt a következő email címre: felszabterblog@gmail.com! Adja meg: (titulus) név, (titulus: pl. lelkész, pap, rabbi, hívő, humanista, ateista, szervezet neve, ha valamit képvisel)

Az állásfoglalást megfogalmazók és első körben csatlakozott aláírók névsora:

1. Dr. Perintfalvi Rita, katolikus teológus, egyetemi oktató, Felszabtér közösség, MTÖE elnök

2. Jézsó Tamás, katolikus hittanár, Felszabtér közösség

3. Galambos László, szociológus, Felszabtér közösség

4. Dr. Gábor György, vallásfilozófus, egyetemi tanár

5. Kamarás István OJD vallásszociológus

6. Dr. Hrotkó Larissza, zsidó vallástudós, MTÖE titkár

7. Szivárványcsaládokért Alapítvány

8. Mérő Vera, író, alapító, Nem tehetsz róla, tehetsz ellene alapítvány

9. Dr. Iványi Gábor, lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke

10. Dr. habil. Mártonffy Marcell irodalomtörténész, teológus

11. Dr. habil. Orosz Gábor Viktor, evangélikus lelkész, egyetemi docens

12. Kelemen Katalin rabbi

13. Setét Jenő, roma polgárjogi aktivista

14. Monostori Tibor, történész, közgazdász

15. Feldmár András, pszichoterapeuta

16. Szimpozion Egyesület

17. Ágoston László, előadóművész, blogger

18. Dr. Verebics Petra, lelkész (MET), WJLF egyetemi docens

19. Bartha István, evangélikus lelkész

20. B-Hábel Géza, ügyvezető igazgató, Diverse Youth Network

21. Pálné Dr. Kovács Ilona egyetemi tanár, akadémikus

22. Radvánszki Péter rabbi

23. Antoni Rita, elnök, a Nőkért Egyesület

24. Steiner Kristóf

25. Gyárfás Judit, queer teológus

26. Dr. Kertai-Szabó Ildikó, MET lelkész, WJLF egy. doc, tanszékvezető

27. Büchler Tamás, The Jewish Agency for Israel

28. Iványi Éva, humanista

29. Dr. habil. Varga Gyöngyi, evangélikus lelkész, egyetemi docens

30. Péterfy-Novák Éva, író

31. Dr. Móricz Nikolett, pszichológus, evangélikus teológus

32. Ifj. Iványi Gábor, MET lelkész

33. Rozgonyi Dóra, zsidó közösségi aktivista

34. Dr. Deák Dániel, az MTA doktora, egyetemi tanár

35. Spitzer Gyöngyi (Soma Mamagésa)

36. Ónodi István, MET lelkész

37. Pál Zoltán Munkácsy díjas szobrászművész

38. Vay Blanka, Prizma Transznemű Közösség

39. Tatár Csilla, szerkesztô-riporter

40. Dr. Csepregi András, evangélikus lelkész, rendszeres teológus

41. Iványi Miklós, MET lelkész

42. Budai Miklós, kántor, zsidó közösség

43. Bálint Natália, operaénekes

44. Serfőző Krisztina, hívő humanista, főiskolai hallgató

45. Tamási Rebeka, vallástörténész, a Johannes Gutenberg Universität Mainz Phd hallgatója

46. Tóth Kinga, író-performer

47. Magyar Ateista Társaság

48. Waldmann Tamás, MATT

49. Csintalan Sándor

50. Cserháti Sándor, evangélikus lelkész

51. Iklódy László, MET lelkész

52. Vörösváczki Anikó, hívő

53. Törzsök Erika, szociológus

54. Nagy Zsófia, aktivista, HeForShe Magyarország

55. Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete

56. Virág Zsolt, közgazdász, emberi jogi aktivista

57. Lőrincz Csaba, újságíró – Klubrádió, HeForShe

58. Tóth László, református hívő, középiskolai tanár

59. Németh Zoltán, evangélikus lelkész

60. Zsarnai Imre, MET egyházi munkatárs

61. Galyas Éva, író

62. Makoviczky Gyula, evangélikus lelkész

63. Prof. Dr. Jutta Hausmann, evangélikus lelkész, egyetemi tanár

64. Mérő László, matematikus

Az állásfoglaláshoz csatlakozó aláírók névsora:

65. dr. Csonka Judit pszichiáter, hívő

66. Sebestyén Eszter, pszichológus

67. Dr. Hutas Gábor, orvos, gyógyszerkutató

68. Gábor Ferenc

69. Higi Vera, klinikai szakpszichológus

70. Dr. Darvas Anikó, evangélikus lelkész

71. Varjasiné Asztalos Dóra, ateista, #acsaladazcsalad #ugyanaz

72. Horgas Péter, tervező, magyar állampolgár, a Civil Bázis elnöke

73. Kurdi István, ateista

74. Domokos Anna

75. dr. Pintér András, jogász, ateista

76. Bánffy Eszter, régész

77. Földing Ágnes/Masszi Ágnes, vallását gyakorló római katolikus hívő

78. Keszei Szilvia, humanista

79. Haraszti-Tatár Kata, tanácsadó szakpszichológus, hívő

80. Slemmer László filozófiatanár, adatvédelmi tisztviselő

81. Belme-Vajda Katalin, édesanya, tanár, mentálhigiénés szakember

82. Kárpáti Orsolya

83. Darvas-Tanácsné Novák Eszter, református teológus

84. Bagdi Tímea, teológus, kultúratörténész, szociális munkás

85. Bartus László, újságíró

86. Lőrincz Borbála szociológus, evangélikus hívő

87. Papp István, vegyész, agnosztikus

88. Hanis Dávid

89. Stenzel Rita

90. Nagy Sándorné szülő

91. Vizi Zsuzsanna

92. Bari László Bence, történész, önkéntes – Nem tehetsz róla, tehetsz ellene

93. dr. Bátori Orsolya, jogász

94. Gombkötő Beáta, evangélikus lelkész

95. Petrezselyem Renáta, humanista

96. Dr. Molnár Zoltán Gábor, tanár

97. Csabai Zita, Divattervező művész, Philomén

98. Asztalos Ildikó Judit

99. Belányi Csenge

100. Dargay Panyik Márta, tanár és civil önkéntes segítő

101. Ferencz Ilona nyugdíjas ateista 

102. Ábrahám Sándor

103. Aföldi Györgyi

104. Wagner Szilárd evangélikus lelkész, rendszeres teológus, egyházzenész, orgonaszakértő

105. Goldmann Márta – egyetemi oktató, humanista

106. Ritter Márta, általános iskolai tanár, ateista

107. Mezei Attila

108. Mezei Attiláné

109. dr. Halász Mariann újságíró

110. Dr. Pospis Emőke

111. Tóth Tamás, vallását gyakorló római katolikus hívő

112. Józsa Erika, hívő- humanista

113. Kézdy Péter evangélikus lelkész 

114. Kovács Ferenc

115. Féderer Sára, tanácsadó szakpszichológus

116. Kiss Ferenc, fotós-újságíró

117. Wiandt Gáborné hívő

118. Palkó István közgazdász

119. Fekete Géza Péter, laikus hivő

120. Csata Orsolya, újságíró

121. Erdélyi Gergely, audiovizuális alkotó, Krisztus tanítvány, önfejlesztő

122. Csengődi Márta, pedagógus, hívő, de nem vallásos

123. Dr. Sápi Attila, kutató vegyész, ateista

124. Gombai Zita, büszke Édesanya

125. Urbán Lajosné, evangélikus hívő

126. Baradlai Emőke, tanácsadó szakpszichológus

127. Frank Ferenc, nyugdíjas

128. dr. Mitók Péter, nyugdíjas fogorvos

129. Szabó Valéria, pszichológus, homeopátiás terapeuta

130. Dr. Gömböcz Elvira, evangélikus teológus

131. Dr.Hajdú Lászlóné nyugdíjas mérnök, humanista

132. Veres László, nyugdíjas tanár,  igazhitű ateista

133. Világi-Kollár András

 

Drupal 8 Appliance - Powered by TurnKey Linux